Otole Village

Otole Village

Update 2014
We bouwen de school voor de community van de dorpen Otole, Ogonwo en Awidi. Deze zelfde community vroeg voor de grond, waar de school op gebouwd zou moeten worden een te hoog bedrag, waardoor we er voor gekozen hebben om de school te bouwen op een plek waar de grond al beschikbaar is. Voor meer informatie over deze nieuwe plek, zie project: Unity Nursery and Primary School. 

De door Stichting Chica in 2013 gedoneerde materialen zijn uiteraard goed gebruikt door de kinderen van deze dorpen die naar een verder gelegen school gaan. 


Afgelopen augustus 2013 is Stichting Chica op bezoek geweest in de dorpen Otole, Ogonwo en Awidi. Drie zeer afgelegen kleine dorpen met circa 1200 inwoners in het Kaiberamaido District in het oosten van Oeganda.

Doel van de expeditie naar deze dorpen was om van gedachten te wisselen over de problemen in de dorpen betreffende het onderwijs. Tijdens het overleg met de dorpsoudsten kwamen de onderstaande problemen en feiten naar voren.

  • Afstand naar de dichtstbijzijnde primairy school is 5 km. Omdat deze afstand door jonge kinderen niet te lopen is, gaan kinderen pas op 10 jarige leeftijd naar de eerste klas (P1).
  • De wegen (wandelpaden) naar deze dorpen zijn zeer slecht, wat de tocht naar school niet ten goede komt.
  • Vele kinderen in het dorp zijn wees, omdat ouders zijn omgekomen door de rebellenoorlog of HIV. Ook malaria komt daar regelmatig voor.
  • De meeste inwoners in de dorpen zijn geschoold tot P7.
  • Er is geen schoolgebouw aanwezig in de dorpen.

Na het in kaart brengen van de problemen, is Stichting Chica samen met Chris (onze parner in Oeganda) en de dorpoudsten tot het onderstaande plan gekomen.

  • De kerk wordt in eerste instantie ook als schoolgebouw gebruikt, zodat er in januari 2014 een eerste klas (P1) kan worden gestart voor de kinderen die niet de afstand naar de andere school kunnen lopen.
  • Stichting Chica levert voor een jaar schoolmaterialen om klas P1 te kunnen starten.
  • Chris gaat samen met de dorpsoudsten een lerares/leraar aanstellen om deze klas te onderwijzen.
  • Chris zal samen met de dorpsoudsten een school opzetten die zichzelf kan redden, maar wel blijvend ondersteund wordt door Stichting Chica met materialen en kennis die nodig is om een school draaiende te houden.
  • Na verloop van jaren zal de school verder doorgroeien en uitgebreid worden en uiteindelijk klas P1 t/m P7 kunnen onderwijzen. Er zullen dan ca. 650 kinderen onderwezen worden op deze school.

Stichting Chica heeft inmiddels de schoolmaterialen voor het eerste jaar geleverd. Dit om aan te geven dat we achter deze school staan en we ze in de toekomst blijven steunen.

Voor de blijvende steunen zullen de dorpsoudsten wel zelf eerst de volgende stap moeten zetten en een leraar of lerares aan moeten stellen. Daarnaast moet de kerk worden ingericht om ook als school gebruikt te kunnen worden. Chris zal hierbij ze daarbij ondersteunen en waar nodig helpen. Chris zal ons ook op de hoogte houden van de vorderingen die zijn gemaakt.

Log in